Ukeslutt

Ukeslutt, muntlig øving for voksne innvandrere. Hver fredag klokka 13-15.
2019 © Lillehammer frivilligsentral