Velkommen til Lillehammer Frivilligsentral

Lillehammer Frivilligsentral er en møteplass i Lillehammer sentrum som formidler kontakt mennesker i mellom. Sentralen samarbeider med offentlige instanser, lag, foreninger og enkeltpersoner. Frivilligsentralen er en mulighetens arena hvor gleden over å bruke seg selv er den betalingen man får. Virksomheten bygger på prinsippet om gjensidighet - man gir og man får. Hvor mye tid en vil bruke, bestemmer man selv.

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

En uformell sammenkomst for karer

Les mer

Har du lyst på et slag amerikaner?

Les mer

Salg av byens beste vafler!

Les mer

Individuell eller gruppeveiledning

Les mer

Oppstart av sorggrupper ved behov

Les mer

Snakk norsk over en kopp kaffe

Les mer

Strikk til barn/unge i Øst-Europa

Les mer

Plukke søppel i eget nærmiljø

Les mer

Snakk norsk over eget håndarbeid

Les mer

Norskopplæring for voksne innvandrerkvinner

Les mer

Svømmegruppe for voksne kvinner på Skogli

Les mer

Ukeslutt, muntlig øving for voksne innvandrere.

Les mer

Stengt sentral

Pga smittefare er sentralen fra torsdag 12.3.20. Alle aktiviteter og arrangement er avlyst.

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

- SMÅJOBBSENTRALEN -

Pensjonister bistår pensjonister og uføretrygdede med husstell og vask, rydding og hagearbeid, reparasjoner og vedlikehold. Kr. 150,- pr. time. Tlf: 977 11 960

Referat fra styremøter

2020 © Lillehammer frivilligsentral