Tverrkulturell svømmegruppe

Svømmegruppe for innvandrerkvinner. 

- Aldersgrense 18 år og oppover

- Påmelding via Frivilligsentralen. 

- Liten egenbetaling.  

2019 © Lillehammer frivilligsentral