Tverrkulturell svømmegruppe (Avlyst)

Svømmegruppe for voksne kvinner på Skogli

Svømmegruppe for voksne kvinner

- Søndag klokka 18 og tirsdag klokka 16 på Skogli rehabiliteringssenter

- Nedre aldersgrense 18 år 

- Påmelding via Frivilligsentralen. 

- Egenbetaling.  

2021 © Lillehammer frivilligsentral