Språkkafe

 

MØT DEN NYE NABOEN på Språkkafen på biblioteket

Vi inviterer alle nye og gamle naboer som ønsker å snakke norsk over en kopp te/kaffe med noe attåt.

Dette er et samarbeid mellom Lillehammer bibliotek, Lillehammer/Mesna Rotary og Lillehammer Frivilligsentral.

Hver torsdag kl. 17-19 på bibloteket.

Velkommen!

2019 © Lillehammer frivilligsentral