Tverrkulturell møteplass (Avlyst)

Norskopplæring for voksne innvandrerkvinner

 

 Hver tirsdag kl.10.00 -13.00

Her møtes kvinner fra alle nasjoner for norskopplæring og et sosialt fellesskap

 

Ingen deltakeravgift.

Ingen påmelding.

Mulighet til å kjøpe kaffe/te til en rimelig pris.

Velkommen!

 

 

 

 

 

 

2020 © Lillehammer frivilligsentral