Tverrkulturell møteplass

 

 

Lillehammer Frivilligsentral, Kirkegt. 53

Hver tirsdag kl.10.00 -13.00

Her møtes kvinner fra alle nasjoner for norskopplæring i et sosialt og uformelt opplegg.

 

Ingen deltakeravgift.

Ingen påmelding.

Mulighet til å kjøpe kaffe/te til en rimelig pris.

Velkommen!

 

 

 

 

 

 

2019 © Lillehammer frivilligsentral