Tverrkulturell møteplass

Norskopplæring for voksne innvandrerkvinner

 

 Hver mandag kl.10.00 -13.00

Her møtes kvinner fra alle nasjoner for norskopplæring og et sosialt fellesskap

 Ingen deltakeravgift.

Ingen påmelding.

Mulighet til å kjøpe kaffe/te til en rimelig pris.

Velkommen!

 

 

 

 

 

 

2021 © Lillehammer frivilligsentral