Sorgstøtte

Oppstart av sorggrupper ved behov
 
Har du mistet en av dine aller nærmeste?
Føler du behov for noen å snakke med?
Vil du delta i en gruppe for å bearbeide sorg og savn?

Ved behov starter Lillehammer Frivilligsentral nye sorggrupper.
Er det ikke grunnlag for å starte ny sorggruppe, yter vi vanligvis hjelp og støtte på individuell basis.

Ta kontakt hvis du har behov for sorgstøtte.
2021 © Lillehammer frivilligsentral