Sorggruppe

 
Har du mistet en av dine aller nærmeste?
Føler du behov for noen å snakke med?
Vil du delta i en gruppe for å bearbeide sorg og savn?


Lillehammer Frivilligsentral har sorggruppe for foreldre/foresatte som har mistet barn/ungdom/ung voksen. Gruppen er åpen for alle i samme situasjon og som har behov for noen å prate med.

Ved behov drar Lillehammer Frivilligsentral i gang nye sorggrupper.
Er det ikke grunnlag til å dra i gang en ny sorggruppe, yter vi vanligvis hjelp og støtte på individuell basis.

Ta kontakt hvis du har behov for sorgstøtte.
2019 © Lillehammer frivilligsentral