Søppelplukking

Plukke søppel i eget nærmiljø

 

Dette prosjektet startet i 2007 etter et initiativ fra en frivillig. Prosjektet kom i gang i forståelse med Teknisk Forvaltning i Lillehammer kommune. 
Alle får ansvar for egne roder og plukker søppel langs gater, sykkelbaner og stier gjennom hele barmarksesongen - til tider som passer for hver og en.
Ta kontakt hvis du vil være med i denne dugnaden!
2021 © Lillehammer frivilligsentral