Søppelplukking

 

Dette prosjektet startet i 2007 etter et initiativ fra en frivillig. Prosjektet kom i gang i forståelse med Teknisk Forvaltning i Lillehammer kommune. 
Hver vår holder Frivilligsentralen et oppstartsmøte for interesserte dugnadsdeltakere, hvor roder blir fordelt iht egne ønsker.
Etter oppstartsmøtet tar hver enkelt frivillig ansvar for sine roder og plukker søppel langs gater, sykkelbaner og stier gjennom hele barmarksesongen - til tider som passer for hver og en.
Etter at vi startet søppeldugnaden i Frivilligsentralen har det vært lite skriverier i lokalavisene om søppel som flyter i sentrumsnære områder.
Ta kontakt hvis du vil være med i denne dugnaden!                               
2019 © Lillehammer frivilligsentral