Feltpraksis for 1. års studenter i sosialt arbeid ved Høgskolen i Innlandet Høsten 2018 hospiterte 6 studenter ved sentralen i 2 uker. Her er rapporten de leverte etter endt praksisperiode.
2019 © Lillehammer frivilligsentral