Velkommen til Lillehammer Frivilligsentral

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Man 29.10 09:00 Åpen datadag

Åpen datadag

Her blir det gitt personlig veiledning på PC, nettbrett, smarttlf. og mobiltlf. Dette er et samarbeid mellom Lillehammer Seniornett, Forsvarets Ingeniørhøgskole og Lillehammer Frivilligsentral.

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.

Om oss

Hva er Frivilligsentralen? Frivilligsentralen er en møteplass i Lillehammer sentrum som formidler kontakt mennesker i mellom. Sentralen samarbeider med offentlige instanser, lag, foreninger og enkeltpersoner. Frivilligsentralen er en mulighetens arena hvor gleden over å bruke seg selv er den betalingen man får. Virksomheten bygger på prinsippet om gjensidighet - man gir og man får. Hvor mye tid en vil bruke, bestemmer man selv.

- uten tittel -

2018 © Lillehammer frivilligsentral