PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stiftelsen

 

For tiden er det 15 lag/foreninger og menigheter som står bak  Lillehammer Frivilligsentral og oppfyller kravet til årsmøterepresentasjon.
 Disse er:
 • Vingrom og Fåberg menighetsråd
 • Lillehammer og Omland Astma- og Allergiforening
 • Lillehammer Seniorråd
 • Lillehammer menighetsråd
 • Lillehammer og Omland Hørselslag
 • Lillehammer Revmatikerforening
 • Lillehammer Røde Kors
 • Lillehammer Sor-optimistklubb
 • Lillehammer spel og dansarlag
 • Mental Helse, Lillehammer, Øyer, Gausdal
 • Nordre Ål menighetsråd
 • Norsk Folkehjelp Lillehammer
 • Postpensjonistene i Gudbrandsdal
 • Søre Ål menighetsråd
 • Forsvarets seniorforbund
 
Styret i Lillehammer Frivilligsentral ønsker at antall deltakere i årsmøtet blir utvidet, slik at mangfoldet kan økes.
 
Nye organisasjoner gis årsmøterepresentasjon fra og med første årsmøte etter at styret har godkjent utvidelsen. Det forutsettes at nye organisasjoner yter et bidrag til stiftelsens grunnkapital. Styret fastsetter til enhver tid størrelsen på bidraget. I henhold til vedtektene er grunnkapitalen urørlig. 
For øvrig er det en forutsetning at driften av Lillehammer Frivilligsentral  i hovedsak skjer ved bevilgning av offentlige midler.
 
De som går inn i stiftelsen, utpeker en representant, samt en vararepresentant.  En av disse deltar på årsmøtet i Frivilligsentralen.
 
Klikk her:  Andre henvendelser