PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Generelt om FS

 

Formålet med Frivilligsentralen er å være møteplass, koordinator og kontaktformidler for frivillig innsats. Sentralen samarbeider med offentlige instanser, lag, foreninger og enkeltpersoner.
 
Frivilligsentralen fungerer som en mulighetens arena hvor gleden over å bruke seg selv er den betaling man får.
 
Virksomheten bygger på prinsippet om gjensidighet. Alle frivillige som er tilknyttet sentralen har taushetsplikt.
 
Ut fra behov som meldes, bistår Frivilligsentralen blant annet med tilrettelegging og igangsetting av tiltak av nettverksbyggende karakter.
 
Frivilligsentralene ble etablert i 1991 etter vedtak i Stortinget, som et supplement til offentlig virksomhet.
 
I Lillehammer er Frivilligsentralen organisert som en stiftelse, opprinnelig etablert av 12 lag/foreninger og menigheter. Driftskostnadene dekkes i hovedsak av tilskudd fra stat og kommune.  
 
Frivilligsentralen er arena for alle aldersgrupper, hvor den som ønsker det kan ta kontakt på et uforpliktende grunnlag.
 
Stikkord for Frivilligsentralens nåværende virkeområder:
  • Besøk/kontakt/følgetjeneste/småtjenester/sosialt fellesskap 
  • Bistand innen det flerkulturelle feltet
  • Selvhjelpsgrupper (sorg, angst mv)
  • Nettverksbygging/hjelp til selvhjelp
  • Hobby- og håndarbeidsaktiviteter/interessefellesskap