PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva er Frivilligsentralen?

Frivilligsentralen er en møteplass i Lillehammer sentrum som formidler kontakt mennesker i mellom.  Sentralen samarbeider med offentlige instanser, lag, foreninger og enkeltpersoner.

Frivilligsentralen er en mulighetens arena hvor gleden over å bruke seg selv er den betalingen man får. Virksomheten bygger på prinsippet om gjensidighet - man gir og man får.  Hvor mye tid en vil bruke, bestemmer man selv.

STIKKORD FOR FRIVILLIGSENTRALEN VIRKEOMRÅDER:
- Besøk / kontakt / følgetjeneste / småtjenester / sosialt fellesskap
- Bistand innen det flerkulturelle feltet
- Selvhjelpsgrupper (sorg, angst mv)
- Nettverksbygging / hjelp til selvhjelp
- Hobby- og håndarbeidsaktiviteter / interessefellesskap

DET DU KAN, ER HVA VI TRENGER!
Ta kontakt dersom du:
- har en god ide av sosial eller kulturell karakter som du vil dele med andre
- Har lyst til å bli kjent med andre som har samme interesse som deg selv
- vil dele dine kunnskaper og erfaringer med andre
- har lyst til å hjelpe noen som trenger deg
   

                        FRIVILLIG INNSATS
              = trivsel, hygge, nytte og glede                
                     for deg selv og andre!

SMÅJOBBSENTRALEN er en egen ordning for eldre og uføre, igangsatt av Lillehammer Frivilligsentral.  Ta kontakt på telefon 977 11960 dersom du har behov for praktisk hjelp - eller du er pensjonist eller trygdet og kan utføre betalte småjobber for andre.
Se egen meny