PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bli frivillig

Hvem kan være frivillig?

Du som vil bruke din fritid til å hjelpe andre.
Du som har blitt pensjonist og synes dagene blir litt lange.
Du som er uføretrygdet, men som ønsker å være med på noe eller bistå andre.
Du som er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker.
Du som er arbeidssøker og ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid.
Du som ønsker å være medmenneske.

Eksempler på oppgaver: Besøks- og følgetjenester, høytlesning, gå ærender eller handle matvarer, bistå i det tverrkulturelle feltet med språktrening og leksehjelp - eller som vennekontakt, bistå i en hobbygruppe eller i et interessefellesskap - eller som igangsetter i en selvhjelpsgruppe, hjelpe til innomhus i Frivilligsentralen som vert eller telefonvakt - på Lørdagskaffe eller i forbindelse med diverse arrangementer, hjelpe til i institusjon i aktiviteter sammen med beboere eller med underholdning, være natteravn, være med ut på sosiale opplegg som kafèbesøk eller kino - eller delta i søppeldugnaden for en renere by.

Vi gir deg gjerne en attest for din frivillige innsats.

Hva forventes av deg?

Som frivillig må du undertegne på en taushetserklæring, i tillegg til å føre en enkel timeliste som skal leveres for hvert kvartal.

Du får ingen lønn for det du gjør.  Virksomheten bygger på prinsippet som gjensidighet - man gir og man får.

Hvor mye tid du vil bruke og hva du ønsker å bidra med bestemmer du selv.
Du inngår ingen langsiktig avtale - synes du dette er givende, fortsetter du.

Vil du melde deg som frivillig, eller kanskje du vil vite litt mer?
Kontakt oss! Kom gjerne inn til en uforpliktende samtale.


Jeg ønsker å starte noe nytt

Går du med en tanke om å starte noe nytt eller du ser et behov. Vi hjelper deg i gang dersom dette er i tråd med sentralens ideologi. Er det noe som allerede eksisterer videreformidler vi dette.